HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Viimeksi päivitetty 15.5.2018.

 

Rekisterinpitäjä

NeonAudit Oy
Palopellonkatu 1, 04250 Kerava, Suomi
 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Teemu Rantala
Palopellonkatu 1, 04250 Kerava, Suomi
neonaudit[at]neonaudit.fi

 

Rekisterin nimi

NeonAudit Oy:n asiakas ja -markkinointirekisteri
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään NeonAudit Oy:n palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palvelujen markkinointiin ja viestintään. Ajantasainen lista kaikista NeonAudit Oy:n tarjoamista palveluista on aina nähtävissä osoitteessa neonaudit.fi.

 

Rekisterin tietosisältö

Seuraavat tiedot voivat sisältyä rekisteriin. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Työtehtävät
Yritys/organisaatio
Laskutustiedot ja -osoite
Sijainti
Y-tunnus
Muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeelle NeonAudit Oy:n verkkosivuilla

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjien luovuttamat tiedot
Julkiset tietolähteet
Tilaisuudet ja tapahtumat osana NeonAuditin markkinointia

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.
 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi.
 
Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriin pääsevät vain NeonAudit Oy:n erikseen valtuuttamat henkilöt. Kaikkia, joilla on pääsy tietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

 

Käyttäjän oikeudet

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää NeonAudit Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen neonaudit[at]neonaudit.fi.